od marca 1998 roku na rynku
obrazek1 obrazek2
Slideshow Image 1 Żadna norma organizacyjna
nie zastąpi zdrowego rozsądku
Slideshow Image 1 zawsze w optymalnym
i założonym czasie
Slideshow Image 1 zawsze w ustalonych
w umowie kwotach
Slideshow Image 1 zawsze w ustalonym
zakresie prac
pełne opracowanie dokumentacji
Slideshow Image 1 zawsze staramy sie pomóc
w sukcesie twojej firmy
obrazek4
obrazek10  Systemy jakości
obrazek12ISO 9001
obrazek12ISO 14001
obrazek12PN-N-18001
obrazek12ISO 27001
obrazek12ISO 45001:2018
 

obrazek14  Ankiety
obrazek15Uwagi nt. strony
obrazek15Uwagi nt. współpracy
 
Jeżeli chcesz poznać zasady certyfikacji ISO kliknij tutaj

Norma ISO 14001

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest oparty na systemie zarządzania jakością ISO 9001. Podstawową normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.

Istotą systemu jest zidentyfikowanie aspektów środowiskowych organizacji. Norma ISO 14001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości. System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 funkcjonuje w obszarze dobrowolnym i nie obowiązują w tym zakresie żadne szczególne wymagania prawne. Rodzaj działalności, rodzaje oddziaływań na środowisko i ich skala determinują potrzebę spełnienia konkretnych przepisów prawa.

Cele operacyjne:
·  ustanowienie, wdrożenie i utrzymenie systemu zarządzania środowiskowego
·  postępowanie zgodnie z ustaloną przez siebie polityką środowiskową
·  wykazanie zgodności z normą


Ważnymi elementami normy jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji, a także zaangażowanie wszystkich służb na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza kierownictwa.obrazek5
obrazek6
obrazek7