od marca 1998 roku na rynku
obrazek1 obrazek2
Slideshow Image 1 Żadna norma organizacyjna
nie zastąpi zdrowego rozsądku
Slideshow Image 1 zawsze w optymalnym
i założonym czasie
Slideshow Image 1 zawsze w ustalonych
w umowie kwotach
Slideshow Image 1 zawsze w ustalonym
zakresie prac
pełne opracowanie dokumentacji
Slideshow Image 1 zawsze staramy sie pomóc
w sukcesie twojej firmy
obrazek4
obrazek10  Systemy jakości
obrazek12ISO 9001
obrazek12ISO 14001
obrazek12PN-N-18001
obrazek12ISO 27001
obrazek12ISO 45001:2018
 

obrazek14  Ankiety
obrazek15Uwagi nt. strony
obrazek15Uwagi nt. współpracy
 
ISO 45001:2018

Nowa norma ISO 45001:2018 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ukazała się w marcu 2018 roku. W związku z tym norma OHSAS 18001 zostanie wycofana, a organizacje posiadające systemy zgodne z OHSAS będą miały 3 lata na dostosowanie ich do wymagań ISO 45001. Również polska norma PN N 18001 może być zastąpiona przez ISO 45001.

Norma ISO 45001 wykorzystuje wspólną strukturę z obecnych norm ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015. Wymagania ISO 45001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewniają ramy do zapobiegania wypadkom, obrażeniom i chorobom zawodowym, w celu poprawy i zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy pracownikom i firmom będącym pod kontrolą firmy.

Zmiany dotyczą następujących aspektów:
·  Zwiększony nacisk na:
·  koncepcję zarządzania ryzykiem,
·  wymagania prawne i inne, konieczność wykazania zgodności, hierarchię kontroli,
·  Włączenie zarządzania zmianami,
·  Zmniejszenie ryzyka dla personelu i podwykonawców.
·  Zapewnienie, że wszystkie działania w tym polityka bezpieczeństwa BHP jest zgodne z uznanymi normami międzynarodowymi
·  Zapewnienie ciągłości doskonalenia tak, aby dążyć do poprawy standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.obrazek5
obrazek6
obrazek7