od marca 1998 roku na rynku
obrazek1 obrazek2
Slideshow Image 1 Żadna norma organizacyjna
nie zastąpi zdrowego rozsądku
Slideshow Image 1 zawsze w optymalnym
i założonym czasie
Slideshow Image 1 zawsze w ustalonych
w umowie kwotach
Slideshow Image 1 zawsze w ustalonym
zakresie prac
pełne opracowanie dokumentacji
Slideshow Image 1 zawsze staramy sie pomóc
w sukcesie twojej firmy
obrazek4
obrazek10  Systemy jakości
obrazek12ISO 9001
obrazek12ISO 14001
obrazek12PN-N-18001
obrazek12ISO 27001
obrazek12ISO 45001:2018
 

obrazek14  Ankiety
obrazek15Uwagi nt. strony
obrazek15Uwagi nt. współpracy
 
Norma PN-N-18001

Norma PN-N 18001 zawiera wytyczne dotyczące systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem i jest przybliżona konstrukcją do normy ISO 9001. PN-N-18001:2004 wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jest normą znaną jedynie na terenie Polski.
Polska Norma kładzie ogromy nacisk, czego nie zauważymy w normie OHSAS 18001:2007, na współudział pracowników w projektowaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także wprowadziła pojęcie zagrożenia znaczącego, co umożliwia działanie lepiej dopasowane do obszarów ktore są związane ze znaczącymi zagrożeniami.
Zakres stosowaia:
·  wdrożenie systemu zarządzania BHP
·  ocena ryzyka zawodowego procowników
·  oceną ryzyka zawierająca prace podwykonawców oraz obecność gości
Podkreślić należy że zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla we wdrożenie systemu daje wymierne efekty przekładające się na funkcjonowanie firmy. Norma PN-N-18001 oparta jest na modelu ciągłego doskonalenia (Cyklu Deminga).obrazek5
obrazek6
obrazek7